Разяснения по документацията

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите. Доколкото раз­ясненията не са от категориите документи, които се вписват в РаП, следва, че ЗаП не съдържа разпоредба, която определя задължителен срок за публикуване на разясненията в профила на купувача.

Заглавие Дата Файл
Рзаяснение по документацията №3 2020-05-12 10:50:59 Изтеглете файл
Разяснение №2 2020-04-10 09:35:18 Изтеглете файл
Разяснение 2020-04-03 13:24:12 Изтеглете файл