Август 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на община Перник по две обособени позиции.

„Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на община Перник по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на община Перник за зона 1 гр. Перник.

Обособена позиция №2: Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на община Перник за зона 2 гр. Перник“.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

15.06.2020 14:16:02

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

15.06.2020 14:33:17

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Друга информация

16.07.2020 15:49:18

Друга информация извън останалите категории