Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

„Актуализация на проект за изграждане на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци „Тева” за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън“.

„Актуализация на проект за изграждане на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци „Тева” за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън“, както и осъществяване на авторски надзор. Актуализация на проекта е по следните части: „Геодезия и вертикална планировка“; „Геология и хидрогеология“; „Технологична и ХТС“; „План за безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“; „Пожарна безопасност“, „ВиК“ /Управление на води – повърхностни и инфилтрат/, „Сметна документация – КС и прогнозна КСС. Проектът следва да се съобрази със съществуващите материали по части „Геология и хидрогеология“, „Земна основа“ и Контрол и мониторинг).

 

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

19.05.2020 14:54:00

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Договори и споразумения

28.07.2020 11:46:40

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Документи по приключване

28.07.2020 11:47:41

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.