Август 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Поддържане на общински озеленени площи на Централна градска част, гр. Перник.

Обявление

18.10.2019 19:40:57

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решение за откриване ID 721321

22.03.2016 16:16:00

Поддържане на общински озеленени площи на Централна градска част, гр. Перник.

Документация за участие

22.03.2016 16:29:20

Поддържане на общински озеленени площи на Централна градска част, гр. Перник.

Протоколи и доклади на комисиите

05.04.2016 14:19:56

Поддържане на общински озеленени площи на Централна градска част, гр. Перник.

Решение за избор на изпълнител

05.04.2016 14:21:00

Поддържане на общински озеленени площи на Централна градска част, гр. Перник.

Договори и споразумения

03.05.2016 10:48:19

Поддържане на общински озеленени площи на Централна градска част, гр. Перник.