Изграждане на велоалея от кв.Изток до ЦГЧ в гр. Перник.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

20.07.2016 02:00:00

Изграждане на велоалея от кв.Изток до ЦГЧ в гр. Перник.

Обявление ID 725804

05.04.2016 17:13:00

Изграждане на велоалея от кв.Изток до ЦГЧ в гр. Перник.

Решение за откриване ID 725802

05.04.2016 17:12:00

Изграждане на велоалея от кв.Изток до ЦГЧ в гр. Перник.

Документация за участие

06.04.2016 13:58:00

Изграждане на велоалея от кв.Изток до ЦГЧ в гр. Перник.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

17.11.2016 16:24:22

Изграждане на велоалея от кв.Изток до ЦГЧ в гр. Перник.

Протоколи и доклади на комисиите

01.07.2016 21:53:00

Изграждане на велоалея от кв.Изток до ЦГЧ в гр. Перник.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

03.08.2016 12:52:28

Изграждане на велоалея от кв.Изток до ЦГЧ в гр. Перник.

Договори и споразумения

23.08.2016 14:28:00

Изграждане на велоалея от кв.Изток до ЦГЧ в гр. Перник.