Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност

Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, за обновяване на многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г.” по седем обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на Многофамилна жилищна сграда – бл. 58, с административен адрес гр.Перник, кв.Изток, ул. ”Благой Гебрев”“;
Обособена позиция № 2 „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на Многофамилна жилищна сграда – бл. 56 с административен адрес гр.Перник, кв.Изток, ул. „Благой Гебрев”“;
Обособена позиция № 3 „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на Многофамилна жилищна сграда – бл. 32, вх.А,Б,В,Г,Д и Е, с административен адрес гр.Перник, кв.Изток, ул. ”Благой Гебрев”“;
Обособена позиция № 4 „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на Многофамилна жилищна сграда – бл. 44 вх.А,Б,В,Г,Д,Е и Ж, с административен адрес гр.Перник, кв.Изток, ул. ”Юрий Гагарин”“;
Обособена позиция № 5 „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на Многофамилна жилищна сграда – бл. 38, с административен адрес гр.Перник, кв.Изток, ул. ”Юрий Гагарин”“;
Обособена позиция № 6 „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на Многофамилна жилищна сграда – бл. 10, с административен адрес гр.Перник, кв.Изток, ул. ”Максим Горки”“;
Обособена позиция № 7 „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на Многофамилна жилищна сграда – бл. 60, вх. А,Б,В,Г,Д,Е,Ж и З, с административен адрес гр.Перник, ул. ”Благой Гебрев”“;

Съобщение за отваряне на ценови оферти

29.09.2016 16:46:31

Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, за обновяване на многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г.” по седем обособени позиции.

Обявление ID 727269

11.04.2016 17:08:00

Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, за обновяване на многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г.” по седем обособени позиции.

Решение за откриване ID 727266

11.04.2016 17:05:00

Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, за обновяване на многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г.” по седем обособени позиции.

Документация за участие

11.04.2016 17:09:00

Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, за обновяване на многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г.” по седем обособени позиции.

Протоколи и доклади на комисиите

02.08.2016 10:43:00

Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, за обновяване на многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г.” по седем обособени позиции.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

18.10.2016 15:46:00

Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, за обновяване на многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г.” по седем обособени позиции.

Договори и споразумения

15.11.2016 10:03:21

Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, за обновяване на многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г.” по седем обособени позиции.