Август 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Перник

Решение за откриване ID 726695

08.04.2016 15:56:00

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Перник за обект "Многофамилна жилищна сграда - бл.1, вх.В и Г с административен адрес гр. Перник, кв. Изток, ул.Лом.

Документация за участие

08.04.2016 15:58:00

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Перник за обект "Многофамилна жилищна сграда - бл.1, вх.В и Г с административен адрес гр. Перник, кв. Изток, ул.Лом.

Протоколи и доклади на комисиите

28.04.2016 10:01:00

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Перник за обект "Многофамилна жилищна сграда - бл.1, вх.В и Г с административен адрес гр. Перник, кв. Изток, ул.Лом.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

28.04.2016 13:37:00

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Перник за обект "Многофамилна жилищна сграда - бл.1, вх.В и Г с административен адрес гр. Перник, кв. Изток, ул.Лом.

Договори и споразумения

12.05.2016 16:37:46

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Перник за обект "Многофамилна жилищна сграда - бл.1, вх.В и Г с административен адрес гр. Перник, кв. Изток, ул.Лом.