Избор на изпълнители за извършване на консултантски услуги, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г." по две обособени позиции.

Избор на изпълнители за извършване на консултантски услуги,във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г.” по две обособени позиции:

 

Първа обособена позиция: “Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, за обновяване на многофамилни жилищни сгради, както следва: „Жилищна сграда с административен адрес гр.Перник, ул. “Кракра“ № 34“, „Жилищна сграда с административен адрес гр.Перник, ул. “Кракра“ № 65“, „Жилищна сграда с административен адрес гр.Перник, кв. „Димова махала”, ул.“Бродо“, бл.1 А “ и „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Перник, кв.Изток, ул.“Младен Стоянов“, бл.№1, вх.А и Б “;

 

Втора обособена позиция: “Избор на изпълнител за извършване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, за обновяване на многофамилни жилищни сгради, както следва: „Жилищна сграда с административен адрес гр.Перник, ул. “Кракра“ № 34“, „Жилищна сграда с административен адрес гр.Перник, ул. “Кракра“ № 65“, „Жилищна сграда с административен адрес гр.Перник, кв. „Димова махала”, ул.“Бродо“, бл.1 А“ и „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Перник, кв.Изток, ул.“Младен Стоянов“, бл.№1, вх.А и Б “;

 

 

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

17.06.2016 11:37:08

Избор на изпълнители за извършване на консултантски услуги, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г." по две обособени позиции.

Обявление ID 722129

24.03.2016 16:31:18

Избор на изпълнители за извършване на консултантски услуги, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г." по две обособени позиции.

Решение за откриване ID 722126

24.03.2016 16:29:00

Избор на изпълнители за извършване на консултантски услуги, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г." по две обособени позиции.

Документация за участие

24.03.2016 16:34:00

Избор на изпълнители за извършване на консултантски услуги, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г." по две обособени позиции.

Протоколи и доклади на комисиите

31.05.2016 09:33:00

Избор на изпълнители за извършване на консултантски услуги, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г." по две обособени позиции.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

04.07.2016 23:45:00

Избор на изпълнители за извършване на консултантски услуги, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г." по две обособени позиции.

Договори и споразумения

22.08.2016 09:22:00

Избор на изпълнители за извършване на консултантски услуги, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г." по две обособени позиции.