Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Обява за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от закона за обществени поръчки (ЗОП)

 "Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на Община Перник 2017-2021", с което да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" на Оперативна програма "Околна среда 2017-2021"

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти на основание чл.188, ал.2 от ЗОП

06.01.2017 11:39:12

"Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на Община Перник 2017-2021", с което да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" на Оперативна програма "Околна среда 2017-2021"

Обява

03.01.2017 10:22:30

"Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на Община Перник 2017-2021", с което да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" на Оперативна програма "Околна среда 2017-2021"

Документация

25.01.2017 19:22:55

Друга информация

25.01.2017 19:30:25

Протокол

25.01.2017 19:20:40