Октомври 2019
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Предметът на настоящата обществена поръчка е "ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" и включва: Обособена позиция №1: „Извършване на физическа невъоръжена охрана на обекти общинска собственост на територията на Община Перник“ Обособена позиция № 2 „Извършване на охрана със /СОТ/ и видеонаблюдение на обекти общинска собственост на територията на Община Перник“ Обособена позиция № 3 „Извършване на охрана на ценни пратки и товари /инкасо/ на обекти общинска собственост на територията на Община Перник“, № в РОП на АОП 00589-2019-0035

Обявление

30.09.2019 18:08:58

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

30.09.2019 17:52:18

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

30.09.2019 18:08:21

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.