Януари 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на инсталации за отопление и инсталации за отопление и охлаждане за период от 3 години по обособени позиции

„Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на инсталации за отопление и инсталации за отопление и охлаждане за период от 3 години по обособени позиции” - Обособена позиция № 1 „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за котелни инсталации и съоръжения”, Обособена позиция № 2 „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатични съоръжения” и Обособена позиция № 3 „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за абонатни станции”, № в РОП на АОП 00589-2019-0037

00589-2019-0037

Обявление

09.10.2019 15:57:02

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

09.10.2019 15:55:39

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

09.10.2019 15:58:15

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.