Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

Изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по обособени позиции.

14.03.2016 17:50:00

Изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Жилищна сграда с административен адрес гр.Перник, ул. “Кракра“ № 34“; Обособена позиция № 2 „Жилищна сграда с административен адрес гр.Перник, ул. “Кракра“ № 65“; Обособена позиция № 3 „Жилищна сграда с административен адрес гр.Перник, кв. „Димова махала”, ул.“Бродо“, бл.1 А “; Обособена позиция № 4 „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Перник, кв.Изток, ул.“Младен Стоянов“, бл.№1, вх.А и Б “;

Избор на изпълнители за извършване на консултантски услуги, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в РБ, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г." по две обособени позиции.

12.03.2016 10:46:00

Избор на изпълнители за извършване на консултантски услуги, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в РБ, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г." по две обособени позиции.

Улична водопроводна мрежа на с.Ярджиловци, Община Перник, I-ви етап.

12.03.2016 10:36:00

Улична водопроводна мрежа на с.Ярджиловци, Община Перник, I-ви етап.

Избор на изпълнители за извършване на консултантски услуги, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в РБ, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г." по две обособени позиции.

12.03.2016 09:45:00

Избор на изпълнители за извършване на консултантски услуги, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в РБ, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г." по две обособени позиции.

Изпълнение на проект за техническа ликвидация и преодоляване на вредните последици от старата и нова минна дейност за застрашените обекти на повърхността в кв."Рудничар" гр. Перник.

25.02.2016 16:25:04

Изпълнение на проект за техническа ликвидация и преодоляване на вредните последици от старата и нова минна дейност за застрашените обекти на повърхността в кв."Рудничар" гр. Перник.

Текущо поддържане на общински озеленени площи по четири обособени позиции

23.02.2016 15:20:00

Текущо поддържане на общински озеленени площи по четири обособени позиции

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по обособени позиции.

18.02.2016 16:25:14

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по обособени позиции.

”Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено “Социални услуги в стол Домашен социален патронаж”към Общинско предприятие ”Общинско обслужване”, гр.Перник ” по две обособени позиции.

01.02.2016 16:55:04

Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено “Социални услуги в стол Домашен социален патронаж”към Общинско предприятие ”Общинско обслужване”, гр.Перник ” по две обособени позиции.